Witamy

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Śro­dowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, uprzejmie informuje, że w dniach 29-30 maja 2014 roku odbędzie się XXXIV Mię­dzynarodowe Sympozjum - im. Bolesława Krzysztofika - AQUA 2014, nt. Problemów Inżynierii Środowiska.

 Pełne teksty referatów zostaną opublikowane w materiałach Sympozjum (wydawnictwo zwarte z nadanym numerem ISBN).

Udział w Sympozjum jest bezpłatny!