Tekst referatu wraz z tabelami i rysunkami ma obejmowaćmax. 6 stron arkusza A4 i zawierać w następującej kolejności:

 

Autorzy referatów otrzymają bezpłatnie książkę zawierającą referaty przyjęte na Sympozjum.

Szablon referatu dostępny tutaj.

Guidelines for the preparation of the paper.

ENGLISH TEMPLATE.