Potwierdzenia zakwalifikowania referatów

Potwierdzenia zakwalifikowania referatów zostaną wysłane do uczestników do dnia 7 maja 2014 r.